19. 7. 2009

První pokusy s Javou - Hra logik (mastermind)


Popis


Jednoduchá logická hra, jejímž cílem je uhádnutí neznámé kombinace. Tato neznámá kombinace je polem 5 čísel, která se náhodně generují z intervalu 0 až 9, přičemž čísla se mohou opakovat.

Uživatel pak hádá čísla pomocí polí se seznamem, na kterých navolí požadovanou číselnou kombinaci a stiskne tlačítko „Vyhodnotit“. Barevná signalizace pak ohodnotí správnost jeho volby (3 možnosti: dobře místo a číslo, dobře jen číslo, vše špatně).
Program na konci každé úspěšné hry (hráč uhádne danou kombinaci) zobrazí pro kontrolu hádaná čísla a dosažený výsledek (skóre). Je-li skóre dostatečne velké, automaticky se zapíše do souboru highscore.txt spolu se jménem hráče, které uživatel zadá vždy po stisku tlačítka „Nová hra“. V případě neúspěšné hry se zobrazí pouze hádaná kombinace čísel.

Uživatel může kdykoliv vyvolat nápovědu nebo highscore stiskem příslušného tlačítka. Program také obsahuje jakýsi jednoduchý kód, po jehož zadání uživatel automaticky vyhraje nezávisle na tom, jestli uhádl správná čísla.

Program očekává, že soubory s daty (highscore.txt, help.txt a uvod.txt) jsou uloženy ve stejném adresáři, ve kterém je program spouštěn.


Štítky: