23. 12. 2010

Rozšíření pro Chrome

Rozšíření (extension) pro prohlížeč Chrome.
Toto rozšíření umožňuje zobrazit 5 nejnovějších zpráv ze Say it! (viz předchozí projekt) a přidávat nové. Pro získání zpráv a pro přidání nové je použito jQuery, které vola REST služby na Say it!. Pokud je zpráva úspěšně přidána, pak se aktualizuje výpis zpráv.

Načtení zpráv je někdy pomalé, ale to je pravděpodobně vinou Google App Engine. Zde jednou za nějaký časový interval trvá první požadavek výrazně déle než další následující požadavky.
Odkaz ke stažení: www.ladariha.cz/file/sayit.crx

Obrázek:

Štítky: ,

Pokračování...

9. 12. 2010

Say it!

Hláškovací systém. Týmová práce

Autoři: Láďa Říha, Vojtěch Smrček (void.smrczech.eu), Martin Matuška

Odkaz
http://fit-mdw-ws10-103-1.appspot.com/

Popis
Hláškovací systém. Uživatelé mohou vkládat zprávy, označovat je štítky pro vyhledávání. Lze vkládat text, obrázky a videa z YouTube. Registrovaní uživatelé mohou hodnotit zprávy, hlásit je jako nevhodné a tvořit si seznam oblíbených zpráv. Administrátoři mohou mazat zprávy/uživatele, povyšovat uživatele na administrátory apod. Aplikace nabízí také REST služby.

Technologie
Java (JDO, Big Table, Jersey a další knihovny), framework Struts, jQuery, JSON...

Štítky: , , ,

Pokračování...

YouTube reranking

Reranking výsledku vyhledávání videí na YouTube. Týmová práce.


Autoři projektu: Láďa Říha, Vojtěch Smrček (void.smrczech.eu)

Odkaz
http://betteryt.appspot.com/

Popis
Zadáte frázi k vyhledání a poté můžete upřesnit váhu jednotlivých atributů videa. Pokud nastavíte Title na 1, pak to znamená, že je pro vás název videa důležitější než např. Description (popis) videa, které má nižší váhu. Vždy se rerankuje 50 videí.

Technologie
Java (framework Struts, jsp stránky), jQuery, HTML & CSS3. Aplikace běží na Google App Engine

Štítky: , ,

Pokračování...

1. 11. 2010

WWW stránky

Bytové družstvo Odolena Voda
Adresawww.bdov.cz

Vytvořil jsem design stránek, nasazení redakčního systému a import starých stránek do nového redakčního systému.Štítky:

Pokračování...

11. 7. 2010

Figoo

File manager written in Java
Další informace »

Štítky: ,

Pokračování...

5. 3. 2010

Organizer Desktop

Contact manager written in Java


Organizer Desktop

Link: http://code.google.com/p/organizer-desktop/


Current functions: • Creating, removing and updating contacts and contact groups
 • Sorting contacts by labels
 • Export and import contacts to XML, HTML a TXT files
 • Export to Gmail - creates new contact group with given name
 • Import from Gmail - all contacts or just selected groups
 • CSV support for import and export (Outlook 2007 Czech tested)
Future functions:
 • Support for other online services (Yahoo, Hotmail...)
Application uses SWING for UI and Hibernate framework for accessing the database.


Štítky: , , ,

Pokračování...

4. 3. 2010

This blog has moved


This blog is now located at http://vlastni.ladariha.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://vlastni.ladariha.cz/atom.xml.
Pokračování...

10. 1. 2010

iGoogle gadget pro překlad


Add to iGoogle
Adresa: zdrojové soubory

Popis implementovaných funkcí

K překladu jsem použil Google AJAX Language API (info na oficiálních stránkách), které je volně dostupné pro kohokoliv.

Uživatel má možnost výběru ze 3 možností překladu:
 • Z angličtiny do češtiny 
 • Z češtiny do angličtiny 
 • Z “libovolného” jazyka do češtiny

Poslední možnost dává uživateli šanci přeložit text, aniž by znal původní jazyk. Ten je autodetekován při překladu a následně se spolu s přeloženým textem zobrazí informace, o jaký původní jazyk se jedná a jaká je pravděpodobnost, že byl správně rozpoznán. Protože často se může hodit překládat i celé webové stránky, po zadání řetězce začínajícího http:// nebo https:// se otevře nové okno s přeloženou stránkou. Možnosti překladu jsou stejné jako u překladu holého textu (včetně autodetekce zdrojového jazyka). Funkce překladu stránek lze vypnout pomocí nastavení gadgetu.

Gadget je primárně určen pro umístění na stránce iGoogle. Protože na této stránce může mít každý uživatel jiné barevné schéma (“skin”), tak i gadget umožňuje 2 základní změny vzhledu. Můžete nastavit barvu pozadí a barvu text tak, aby co nejvíce korespondovala s vzhledem celé stránky. K dispozici je celkem 10 barev.
Dále může být vzhled ovlivněn možností nastavit velikost písma, jaké bude mít přeložený text.

Na výběr jsou 3 velikosti:

 • 10pt 
 • 15pt 
 • 20pt

Na stránce iGoogle mohou být gadgety zobrazeny ve 2 modech: home (malá velikost) a canvas (velká velikost). V canvas modu se vzhled trochu liší a byly přidány obrázky pro znázornění směru překladu. Jakmile se zvolí jiný směr, změní se také obrázek.


Možnosti nastavení
Nabídka pro nastavení gadgetu se vyvolá kliknutím na ikonu trojúhelníku v pravém horním rohu a dále na Upravit nastavení.


Otevře se nabídka, kde lze měnit barvu a velikost písma, barvu pozadí a vypínat či zapínat překlad internetových stránek.Překlad běžného textu
Zadejte text, který chcete přeložit a zvolte směr překladu. Po stisknutí tlačítka přeložit se objeví překlad.


Pokud zvolíte poslední možnost, rozpoznat jazyk, pak se u překladu zobrazí i informace o zdrojovém jazyku a pravděpodobnost jeho správného určení.


Překlad webové stránky
Je naprosto shodný s překladem běžného textu, jen do pole pro text vložte internetovou adresu stránky začínající http:// nebo https://. Po stisknutí tlačítka Přeložit se otevře nové okno s přeloženou stránkou.

Náhled v modu canvasPokračování...

26. 7. 2009

Modul plug-in do systému XWiki 2


Popis


Modul pro konverzi ze syntaxe XWiki do syntaxe DokuWiki. Výsledkem konverze je také zip archiv se všemi obrázky (pro případ vícenásobného výskytu obrázku se provádí kontrola pomocí hashe pro zabránění duplikátů v archivu).Štítky: , ,

Pokračování...

21. 7. 2009

Modul plug-in do systému XWiki


Popis


Modul pro vytvoření navigačního menu, které zoohledňuje hierarchickou strukturu mezi stránkami a umožňuje libovolně měnit pořadí stránek v tomto menuŠtítky: , ,

Pokračování...

Projekt založený na Struts


Popis


Stránky o sci-fi knížkách. Projekt je založen na frameworku Struts, čili používá jsp, jstl, custom tagy apod.. Současná verze není zcela finální, má k ní ale velmi blízko. Registrovaní uživatelé mohou komentovat a hodnotit knížky, administrátor pak moderuje příspěvky, spravuje (maže, přidává a edituje) knihy a autory.
V archivu je soubor sql.txt, který obsahuje sql skript pro vytvoření potřebné MySQL. databáze.


Štítky:

Pokračování...

XML - modelový příklad knihovny


Popis


Modelový příklad pro knihovnu, která své údaje ukládá do xml souborů. Součástí řešení je xml soubor s daty, dtd a xsd (XML Schema) soubor pro definici struktury xml souborů, xsl soubor pro transformace do html formátu, jednoduché SAX a DOM parsery v jazyku JAVA


Štítky: ,

Pokračování...

Síťová komunikace Java


Popis


Programy pro komunikaci klient/server pro přenos souborů.

TCP/IP verze

Serverová strana přijímá souborů od klientů, pro každého klienta vytvoří nové vlákno. Po obsloužení klienta se zkontroluje počet vláken a v případě potřeby se volná vlákna ukončí.

UDP verze

Také umožňuje přenost souborů od klienta k serveru, používá okénkové potvrzování pro zaručení integrity přenášených dat.Štítky:

Pokračování...

Modelování v programu Blender


Popis


Tvorva modelu letadla v 3D modelovacím programu Blender a následné umístění renderu do hotové fotografieŠtítky:

Pokračování...

Vektorizace bitmapy v InkScape


Popis


Několik bitmapových obrázků bylo různými technikami ("překryvem", "obtahem", automatická vektorizace InkScape převedeno v programu InkScape do vektorové podobyŠtítky:

Pokračování...

Práce s Photoshopem 2


Popis


Vybral jsem z několika fotografií některé jejich části, upravil je a složil ve výsledný obrázek.Štítky:

Pokračování...

Práce s Photoshopem


Popis


Vybral jsem z několika fotografií některé jejich části, upravil je a složil ve výsledný obrázek.Štítky:

Pokračování...

Eshop - PHP+Smarty


Popis


Jednoduchý eshop se zaměřením na procesory Intel a AMD. Projekt využívá jazyk PHP (objektový přístup), šablonavací systém Smarty a databázi MySQL.Štítky: ,

Pokračování...

Java - Piškvorky

Popis


Klasická hra piškvorky. Hra je umožněna proti počítači (poměrně lehce porazitelný), ale také proti hráči po síti


Štítky:

Pokračování...

19. 7. 2009

První pokusy s Javou - Hra logik (mastermind)


Popis


Jednoduchá logická hra, jejímž cílem je uhádnutí neznámé kombinace. Tato neznámá kombinace je polem 5 čísel, která se náhodně generují z intervalu 0 až 9, přičemž čísla se mohou opakovat.

Uživatel pak hádá čísla pomocí polí se seznamem, na kterých navolí požadovanou číselnou kombinaci a stiskne tlačítko „Vyhodnotit“. Barevná signalizace pak ohodnotí správnost jeho volby (3 možnosti: dobře místo a číslo, dobře jen číslo, vše špatně).
Program na konci každé úspěšné hry (hráč uhádne danou kombinaci) zobrazí pro kontrolu hádaná čísla a dosažený výsledek (skóre). Je-li skóre dostatečne velké, automaticky se zapíše do souboru highscore.txt spolu se jménem hráče, které uživatel zadá vždy po stisku tlačítka „Nová hra“. V případě neúspěšné hry se zobrazí pouze hádaná kombinace čísel.

Uživatel může kdykoliv vyvolat nápovědu nebo highscore stiskem příslušného tlačítka. Program také obsahuje jakýsi jednoduchý kód, po jehož zadání uživatel automaticky vyhraje nezávisle na tom, jestli uhádl správná čísla.

Program očekává, že soubory s daty (highscore.txt, help.txt a uvod.txt) jsou uloženy ve stejném adresáři, ve kterém je program spouštěn.


Štítky:

Pokračování...