10. 1. 2010

iGoogle gadget pro překlad


Add to iGoogle
Adresa: zdrojové soubory

Popis implementovaných funkcí

K překladu jsem použil Google AJAX Language API (info na oficiálních stránkách), které je volně dostupné pro kohokoliv.

Uživatel má možnost výběru ze 3 možností překladu:
  • Z angličtiny do češtiny 
  • Z češtiny do angličtiny 
  • Z “libovolného” jazyka do češtiny

Poslední možnost dává uživateli šanci přeložit text, aniž by znal původní jazyk. Ten je autodetekován při překladu a následně se spolu s přeloženým textem zobrazí informace, o jaký původní jazyk se jedná a jaká je pravděpodobnost, že byl správně rozpoznán. Protože často se může hodit překládat i celé webové stránky, po zadání řetězce začínajícího http:// nebo https:// se otevře nové okno s přeloženou stránkou. Možnosti překladu jsou stejné jako u překladu holého textu (včetně autodetekce zdrojového jazyka). Funkce překladu stránek lze vypnout pomocí nastavení gadgetu.

Gadget je primárně určen pro umístění na stránce iGoogle. Protože na této stránce může mít každý uživatel jiné barevné schéma (“skin”), tak i gadget umožňuje 2 základní změny vzhledu. Můžete nastavit barvu pozadí a barvu text tak, aby co nejvíce korespondovala s vzhledem celé stránky. K dispozici je celkem 10 barev.
Dále může být vzhled ovlivněn možností nastavit velikost písma, jaké bude mít přeložený text.

Na výběr jsou 3 velikosti:

  • 10pt 
  • 15pt 
  • 20pt

Na stránce iGoogle mohou být gadgety zobrazeny ve 2 modech: home (malá velikost) a canvas (velká velikost). V canvas modu se vzhled trochu liší a byly přidány obrázky pro znázornění směru překladu. Jakmile se zvolí jiný směr, změní se také obrázek.


Možnosti nastavení
Nabídka pro nastavení gadgetu se vyvolá kliknutím na ikonu trojúhelníku v pravém horním rohu a dále na Upravit nastavení.


Otevře se nabídka, kde lze měnit barvu a velikost písma, barvu pozadí a vypínat či zapínat překlad internetových stránek.Překlad běžného textu
Zadejte text, který chcete přeložit a zvolte směr překladu. Po stisknutí tlačítka přeložit se objeví překlad.


Pokud zvolíte poslední možnost, rozpoznat jazyk, pak se u překladu zobrazí i informace o zdrojovém jazyku a pravděpodobnost jeho správného určení.


Překlad webové stránky
Je naprosto shodný s překladem běžného textu, jen do pole pro text vložte internetovou adresu stránky začínající http:// nebo https://. Po stisknutí tlačítka Přeložit se otevře nové okno s přeloženou stránkou.

Náhled v modu canvas