21. 7. 2009

Vektorizace bitmapy v InkScape


Popis


Několik bitmapových obrázků bylo různými technikami ("překryvem", "obtahem", automatická vektorizace InkScape převedeno v programu InkScape do vektorové podoby



Štítky: